OZ LiKE

🚴‍♀️🚎 UDRŽATEĽNÁ MOBILITA 🛴🚶🏻‍♂️✳️ Pokračujeme v prezentovaní našich návrhov, ktorými sa snažíme vylepšiť Scenár pre Košice . Po zelenom rozvoji, kultúre a bezpečnosti predstavujeme aj návrhy na zlepšenie mobility v meste. V dokumente sa už nachádza mnoho dobrých návrhov, našimi návrhmi dopĺňame oblasti, na ktoré sa nemyslelo:🚶🏻‍♂️ Pešia doprava:🔦 Zabezpečiť dostatočné osvetlenie všetkých priechodov pre chodcov📈 Zvýšenie bezpečnosti chodcov prostredníctvom budovania vyvýšených priechodov, spomaľovacích vankúšov, tlmiacich retardérov či spomaľovačov dopravy v zónach so zvýšeným výskytom chodcov. 🚴‍♂️ Cyklodoprava:🚲🛴 Vybudovanie kvalitného cyklistického napojenia sídlisk Ťahanovce a Dargovských hrdinov na sieť mestských cyklotrás. 🚴 Realizácia cyklotrasy EuroVelo 11 na celom území mesta. 🚍 Mestská hromadná doprava:🚎 Optimalizovať linkové vedenie MHD so zameraním na kratšie dĺžky liniek, ktoré budú smerovať na prestupové uzly.🚃 Zavedenie električkových radiál (menej liniek s kratším časovým intervalom odchodov). 🚌 Zavedenie taktovej dopravy (krátke a časté intervaly odchodu nosných liniek namiesto presných časov odchodu). 🚏 Prehodnotiť umiestnenie súčasných zastávok MHD vo vzťahu k súčasným potrebám obyvateľstva a dopravným prúdom. 🚊 Príprava vybudovania električkovej trate na sídlisko Ťahanovce a na letisko. 🚠 Zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti lanových dráh ako súčasti siete MHD. 🚘 Statická doprava:🚙 Vykúpiť pozemky pod existujúcimi parkovacími miestami pre potrebu zavedenia celomestskej parkovacej politiky.📹 Zavedenie automatizovaného sledovania parkovacích miest a využívanie inštitútu objektívnej zodpovednosti.Detailnejší popis k opatreniam nájdete v komentároch k fotografiám: ⬇️🔗 Link na všetky naše pripomienky: bit.ly/pripomienkyOZLiKE ... See MoreSee Less
View on Facebook
🎭👮‍♀️ BEZPEČNOSŤ a UMENIE 👮‍♀️🎭Na základe výzvy na pripomienkovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (Scenár pre Košice) zaslalo naše občianske združenie mestu viac ako 50 konkrétnych návrhov. ☝️🤔 Dnes sa bližšie pozrieme na naše pripomienky pre oblasti bezpečnosti a umenia, ktoré podľa nás v pôvodnom pláne chýbali: 1️⃣ BEZPEČNOSŤ- vytvorenie a obnovenie dopravného značenia tak, aby parkujúce autá neblokovali vozidlá záchranných zložiek 🚒🚑- vytvorenie, resp. obnovenie nástupných plôch pre hasičské záchranné jednotky 🔥👨‍🚒- výrazné zvýšenie preventívnej a monitorovacej činnosti na vybraných rizikových linkách MHD 👮🚔2️⃣ UMENIE- obnova a rekonštrukcia košického amfiteátra ako unikátneho kultúrneho priestoru 🎥🎞️- podpora street artu a mural artu, vytvorenie legálnych plôch, tzv. graffiti free zone 🎨🖌️- obnova sôch, kovových plastík a mozaík, ktoré sú vo vlastníctve/správe mesta🗿🗽Pre detailné informácie kliknite na jednotlivé fotografie. 🖱️Celý dokument so všetkými našimi pripomienkami nájdete na ⤵️ozlike.sk/?page_id=114 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌳 Zeleň a ekológia 🌳📍 Predstavujeme Vám niektoré naše pripomienky k Scenáru pre Košice, ktoré sme zaslali mestu Košice k oblasti Zelený rozvoj:✳️ Monitorovať výskyt 🌱 inváznych rastlín a pripraviť 📕 manuál na ich odstraňovanie.✳️ Vybudovať 🏘 sieť 🐞 hmyzích hotelov v parkoch či v blízkosti vodných plôch.✳️ Umiestňovať 🐝 včelie úle na mestských budovách.✳️ Premena vybraných ulíc na zelené oázy s výlukou/obmedzením automobilovej dopravy. ✅🚶🏻‍♂️🚴‍♀️🌳🌺 ❌🚘🏍✳️ Podpora budovania 👨‍👩‍👧‍👦 komunitných záhrad. 🍅🍇🍏🥕✳️ Inštalovanie 📸 fotopascí na miestach, kde chronicky vznikajú nelegálne skládky.⚠️ Podrobnejšie komentáre sú v obrázkovej galérii: ⬇️💡 Všetky naše pripomienky k Scenáru pre Košice môžete nájsť tu: ozlike.sk/?page_id=114 ... See MoreSee Less
View on Facebook
NÁŠ NÁPAD NA JAZERE ZVÍŤAZIL 🥇🥳1️⃣ V premiérovom ročníku participatívneho rozpočtu MČ Nad Jazerom získal náš nápad DAŽĎOVEJ ZÁHRADY Jenisejská najviac hlasov! 👏Veľká vďaka patrí pani riaditeľke ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice - oficiálna stránka , ktorá aktívne oslovovala rodičov žiakov počas hlasovania. 🤝2️⃣ Uspel aj náš druhý návrh, ktorý sme podali - HMYZIE HOTELY 💪 V rámci kategórie "malých" projektov sa umiestnil na 4. mieste a tak po vzore iných mestských častí pribudnú tieto užitočné doplnky aj v zelených zónach na sídlisku Nad Jazerom. 🐝Ďakujeme všetkým za zapojenie sa do hlasovania. Spoločne tak vieme prispieť k tomu, ako bude vyzerať naše okolie. 🌱💧Na záver "participatívnej jesene" nás čaká ešte MČ Západ, kde naši členovia prihlásili suverénne najviac projektov. 👀Sledujte našu stránku, viac info už čoskoro 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vo včerajšej diskusii iniciatívy KE-inak. malo zastúpenie aj naše občianske združenie 😉Témou bola participácia občanov na verejnom spravovaní, pričom boli napr. spomenuté aj konkrétne skúsenosti z košickej samosprávy - mestskej časti Západ. 🤝Záznam diskusie si môžte pozrieť v priloženom príspevku. 🎥🎬 ... See MoreSee Less
View on Facebook
📬 PRIPOMIENKUJEME SCENÁR PRE KOŠICE 📬🔵 Scenár pre Košice je pomenovanie pre Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý sa pravidelne pripravuje na najbližších 5️⃣ až 7️⃣ rokov a do zásadnej miery ovplyvní, ako sa budú Košice rozvíjať. 🟡 Scenár je rozdelený do 4️⃣ základných oblastí: zelený, spoločenský a kultúrny rozvoj a spravovanie. 🟢 Oceňujeme snahu mesta, aby občania mohli participovať na tvorbe tohto strategického dokumentu. Dokument obsahuje mnoho dobrých a aj potrebných zámerov, my sme poslali naše pripomienky, aby sme ho ešte vylepšili. Zároveň nás teší aj fakt, že mesto do PHSR začlenilo aj okolité obce, pretože spolu tvoríme metropolitný región. 🔴 Na druhej strane, v spomínanom dokumente sa nachádza aj mnoho cieľov, ktoré sú skôr frázami, ako merateľnými cieľmi. Boli by sme radšej, pokiaľ by si mesto dávalo tzv. SMART ciele, ktorých naplnenie je možné zhodnotiť. Zároveň mestu chýba mnoho dôležitých dát, aby si takéto ciele mohlo klásť. Vnímame pozitívne, že si to mesto uvedomuje a dáta plánuje získavať, ako ich aj vo väčšej miere sprístupňovať. 🟣 Našich vyše 50 pripomienok k Scénaru pre Košice môžete nájsť tu: ozlike.sk/?page_id=114🔜 V ďalších príspevkoch si jednotlivé pripomienky rozoberieme podrobnejšie. 📩 Samozrejme budeme radi, ak budete aktívne pripomienkovať tento dokument aj Vy. Urobiť tak môžete prostredníctvom dotazníka: scenarprekosice.sk alebo mailom na adresu: rozvoj@kosice.sk do 1️⃣4️⃣.1️⃣1️⃣.2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ (nedeľa).FOTOGRAFIA: Lukáš Shedo ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌳 VYTVORME REKREAČNÚ ZÓNU NA COTTBUSKEJ ULICI 🌳✳️ Cieľom projektu je vytvorenie oddychovo – zelenej zóny pri detskom ihrisku na Cottbuskej ulici, ktoré doplní dané územie mobiliárom, rôznymi druhmi zelene – kríky, stromy, kvety a vytvorí sa aj malá dažďová záhrada. Vďaka tejto zmene by sme chceli čo najviac znížiť prehrievanie územia, prašnosť či zbytočné odtekanie vody do kanalizácie.💚 Výhody tohto projektu:✅ Doplnenie kvalitného mobiliáru v tejto lokalite,✅ Výsadba stromov, ktoré zabezpečia viac tieňa,✅ Vybudovanie malej dažďovej záhrady,✅ Zlepšenie lokálnej mikroklímy vďaka priaznivým prínosom dažďovej záhrady,✅ Zvýšenie zachytávania prachu z blízkej cesty…💡 Ako hlasovať❓1️⃣. Kliknete na stránku: sidliskokvp.hlasobcanov.sk/all-projects2️⃣. Vyberiete tri občianske projekty3️⃣. Vyberte tri až štyri projekty (⚠️ podporiť môžete aj náš druhý projekt: Zelený výmenník na Dénešovej ulici)4️⃣. Kliknite na tlačidlo “Hlasovať”5️⃣. Vyplňte povinné polia vrátane 📱 telefónneho čísla6️⃣. Kliknite na “Poslať overovací SMS kód”7️⃣. Vložte získaný SMS kód, ktorým potvrdíte výber projektov.⚠️ Hlasovanie je úplne zadarmo 🆓, jedno telefónne číslo môžete použiť len raz.🤩 Ďakujeme Vám za Vaše hlasy 💚 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🌿 ZELENÝ VÝMENNÍK NA DÉNEŠOVEJ 🌿✳️ Projekt ráta s premenou výmenníka na esteticky a ekologicky funkčný prvok. Fasáda výmenníka bude doplnená tematickou maľbou škorca a zelene. Okolie stavby bude doplnené o zeleň, ktorá bude plniť aj úlohu zachytávania dažďovej vody, keďže jej súčasťou bude aj dažďová záhrada.💚 Výhody tohto projektu:✅ Zveľadenie súčasnej zelenej steny, ktorá sama vyrástla na stene výmenníka,✅ Doplnenie dažďovej záhrady, do ktorej bude stekať dažďová voda zo strechy,✅ Zlepšenie lokálnej mikroklímy vďaka priaznivým prínosom dažďovej záhrady,✅ Pribudne nádoba na zber dažďovej vody, ktorá bude slúžiť ako napájadlo pre zvieratká,✅ Vysadená zeleň bude vyberaná v spolupráci s odborníkmi z Botanickej záhrady,✅ Pribudne estetická maľba, ktorú zrealizuje Martin Pavlov💡 Ako hlasovať❓1️⃣. Kliknete na stránku: sidliskokvp.hlasobcanov.sk/all-projects2️⃣. Vyberiete tri občianske projekty3️⃣. Vyberte tri až štyri projekty (⚠️ podporiť môžete aj náš druhý projekt: Rekreačná zóna Cottbuská)4️⃣. Kliknite na tlačidlo “Hlasovať”5️⃣. Vyplňte povinné polia vrátane 📱 telefónneho čísla6️⃣. Kliknite na “Poslať overovací SMS kód”7️⃣. Vložte získaný SMS kód, ktorým potvrdíte výber projektov.⚠️ Hlasovanie je úplne zadarmo 🆓, jedno telefónne číslo môžete použiť len raz.🤩 Ďakujeme Vám za Vaše hlasy 💚 ... See MoreSee Less
View on Facebook
💦🌱 DAŽĎOVÁ ZÁHRADA JENISEJSKÁ 🌱💦✳️ Predstavujeme Vám náš projekt dažďovej záhrady v átriu ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, ktorý sme prihlásili do premiérového ročníka participatívneho rozpočtu mestskej časti Nad Jazerom.✳️ V poslednom období pribudlo v Košiciach množstvo dažďových záhrad, čomu prispeli najmä dobrovoľnícke centrá Košíc či KSK. Teraz by sme radi rozšírili túto mimoriadne potrebnú sieť dažďových záhrad aj do átria základnej školy Jenisejská, pretože každá zadržaná voda v mieste dopadu má zmysel.💚 Význam dažďových záhrad:✅ Zadržiavajú zrážkovú vodu v mieste jej dopadu,✅ Udržiavajú vlahu v svojom okolí aj dlhší čas po poslednom daždi,✅ Bránia prehrievaniu vzduchu a zlepšujú mikroklímu,✅ Zvyšujú biodiverzitu v mestskom prostredí,✅ Doplňujú zásoby podzemnej vody vďaka tomu, že sa zrážková voda neodvádza do kanalizácie,✅ Pôsobia estetickým dojmom a skrášľujú mestské prostredie…💡 Ako hlasovať❓1️⃣. Kliknete na stránku: jazerokosice.hlasobcanov.sk/all-projects2️⃣. Vyberiete jeden až tri projekty (⚠️ podporiť môžete tiež náš druhý projekt: Hmyzie hotely v rekreačnom areáli)3️⃣. Kliknite na tlačidlo “Hlasovať”4️⃣. Vyplňte povinné polia vrátane 📱 telefónneho čísla5️⃣. Kliknite na “Poslať overovací SMS kód”6️⃣. Vložte získaný SMS kód, ktorým potvrdíte výber projektov.⚠️ Hlasovanie je úplne zadarmo 🆓, jedno telefónne číslo môžete použiť len raz.🤩 Ďakujeme Vám krásne za každý hlas pre ekologické projekty 💚 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🐝🐞 HMYZIE HOTELY PRE JAZERO 🐞🐝✳️ V rámci prvého ročníka participatívneho rozpočtu v mestskej časti Nad Jazerom sme prihlásili do hlasovania ekologický projekt - hmyzích hotelov, ktorých hlavná úloha je zabezpečiť bezpečné zimovisko pre užitočný hmyz v našom mestskom prostredí.✳️ Rovnaký projekt uspel minulý rok v mestskej časti Západ, hmyzie hotely nájdete už napr. v Kavečanoch, Mestskom parku, na Aničke či na sídlisku Ťahanovce.💚 Význam hmyzích hotelov:✅ Zabezpečujú bezpečné zimovisko pre rozličné druhy užitočného hmyzu, ako sú napr. 🐝 včielky samotárky, 🐞 lienky, 🐛 stonožky či viaceré 🪲 chrobáčiky.✅ Pomáhajú udržiavať biodiverzitu v mestskom prostredí✅ Nahrádzajú nedostatok prirodzených príležitosti pre užitočný hmyz na prezimovanie💡 Ako hlasovať❓1️⃣. Kliknete na stránku: jazerokosice.hlasobcanov.sk/all-projects2️⃣. Vyberiete jeden až tri projekty (⚠️ podporiť môžete tiež napr. náš druhý projekt: Dažďovú záhradu v areáli ZŠ Jenisejská)3️⃣. Kliknite na tlačidlo “Hlasovať”4️⃣. Vyplňte povinné polia vrátane 📱telefónneho čísla5️⃣. Kliknite na “Poslať overovací SMS kód”6️⃣. Vložte získaný SMS kód, ktorým potvrdíte výber projektov.⚠️ Hlasovanie je úplne zadarmo 🆓, jedno telefónne číslo môžete použiť len raz.🤩 Ďakujeme Vám krásne za každý hlas pre ekologické projekty 💚 ... See MoreSee Less
View on Facebook